Tors 17 Aug 2017

De olika företagsformerna

För den som vill starta eget företag / driva verksamhet finns ett antal olika alternativ:

Aktiebolag
Kort beskrivn...
Läs mer »

Handelsbolag
Kort beskrivn...
Läs mer »

Kommanditbolag
Kort beskrivn...
Läs mer »


Enskild firma
Kort beskrivn...
Läs mer »

 


 

Översikt:

 
Enskild firma
Handels-
bolag
Kommandit-
bolag
Aktiebolag
Ekonomisk
förening
Ansvar
Fullt personligt ansvar
Alla bolagsmän har solidariskt och fullt personligt ansvar
Komplementären  har fullt personligt ansvar.

Kommandit- delägaren har angivet begränsat ansvar

Inget personligt ansvar, riskerar enbart investerat aktiekapital
Inget personligt ansvar, riskerar enbart betald medlemsavgift och annat investerat kapital
Kapital
Nej
Inget krav
Komplementär inget krav Kommandit- delägare angivet belopp
Minst 100.000 SEK för privata bolag. Minst 500.000 SEK för publika bolag
Brukar enbart ske i form av en mindre medlemsavgift
Antal ägare / medlemmar som krävs
Bara en fysisk person
Minst två
Minst två
En eller flera
Minst tre medlemmar
Representant
Företagaren själv
Bolagsmännen

Komplementären

 
 
Krävs revisor?
Nej
För vissa bolag
För vissa bolag
Ja
Ja
Beskattning
Företagaren
Bolagsmännen
Bolagsmännen
Bolaget
Föreningen
Kan företaget ha anställda?
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Skydd för bolagets firma
I länet
I länet
I länet
Hela landet
Hela landet


Resurser
ALMI
Bolagsverket
Frilans Finans
Företagsregistrering
Nutek
PRV
Skatteverket
Svenska Riskkapitalför.